Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky CKšperky Eshop

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupujíci (zákazník) potvrzením objednávky potvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí uvedenými obchodními podmínkami, vyplývajícími z občanského zákoníku a jsou pro obě strany závazné. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Nabízíme Vám možnost online nákupu přímo z pohodlí Vašeho domova. Náš Eshop je otevřen 24 hodin denně pro elektronické objednávky. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku nebo e-mailem. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Rozměry, barva a ostatní údaje uvedené na našich stránkach. Zavazujeme se svým zákazníkům dodávat pouze zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží. Podmínkou pro naplnění platnosti vaší elektronické objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva následně vzniká dodaním zboží. V jednotlivých, hlavně cenově náročnejších případech, si prodávající pro vznik smlouvy vyhrazuje právo na potvrzení objednávky telefonicky a uhrazení finanční zálohy kupujícím.

ZPŮSOB DODÁNÍ A DOBA DODÁNÍ

Zboží zasíláme na dobírku či jako balík do ruky Českou poštou. Průměrná doba odeslání našeho zboží se pohybuje v rozmezí 24 – 48 hodin od potvrzení objednávky není-li uvedeno jinak. Dodací lhůta v případě zboží, které máme skladem je kolem 4 - 5 pracovních dnů ( vzávislosti na rychlosti dodání České pošty). CENY ZBOŽÍ Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v čase objednání zboží. V ceně zboží není započteno poštovné a balné. Dokladem o prodeji je faktura. Faktura je po odeslání zásilky dostupná v elektronické formě jako soubor PDF přímo ve Vašem účte po přihlášení, může být zaslána na e-mail zákazníka v elektronické podobě, nebo je připojená ke každé zásilce. Faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující soukromá osoba / bez přiděleného IČ / má podle zákona č.367/2000 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy je potřeba doručit nám v tomto termínu vysvětlující dopis se žádostí o odstoupení od smlouvy e-mailem, s číslem daňového dokladu / faktury / a číslem Vašeho bankovního účtu. Kupující, který odstupuje od kupní smlouvy je povinen uhradit nezbytné náklady spojené s vrácením zboží na naší adresu.

Vrácené zboží musí odpovídat následujícím podmínkám:

Zboží musí být v originálním obalu

Zboží nesmí být poškozeno

Zboží nesmí jevit známky užívání

Zboží musí být kompletní!

Zboží je potřeba zaslat s dokladem o nákupu

Zboží nezasílejte na dobírku.

V případě zaslání zboží na dobírku,vaše zásilka  nebude přijata.

Při zasílání zboží neodpovídáme za případnou ztrátu zboží na cestě k nám.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš bankovní účet nejpozději do 15 pracovních dnů po obdržení nepoškozeného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě že kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje nebo již zboží není skladem. V tomto případě budeme okamžite informovat kupujícího za účelem domluvení dalšího rešení objednávky. Ke každé objednávce přistupujeme individuálně se snahou maximálně vyjít vstříc kupujícímu.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace vyřizujeme v souladu s právním řádem k Vaší spokojenosti individuální dohodou. O případné vadě zboží je kupující povinen informovat naší firmu ihned po obdržení zásilky, jinak reklamace nebude uznaná.

ZÁRUČNÍ DOBA

Na zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců. Posuzování vad zboží je podle platných právnych předpisů, norem a ustanovení, které nejsou v rozporu s platným právním řádem České republice. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Doklad o koupi slouží zároveň jako záruční list pro pozdější možnou reklamaci. Záruka se vztahuje jenom na výrobní vady, nevztahuje se na vady zapříčiněné nesprávnym a nešetrným používaním výrobku, popřípadě přirozeným opotřebováním výrobku. Za vady zapríčiněné přepravcem nenese prodávající odpovědnost.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Reklamaci můžete uplatnit písemně nebo e-mailem. nejpozději následující den po obdržení zboží. Pozdější reklamace vad nebudou prodávajícím uznány. Zboží odešlete na naší adresu s oznámením o reklamaci. Oznámení o reklamaci musí obsahovat důvod reklamace, vaše jméno, adresu, email, telefonní číslo a originál daňového dokladu. V souladu s právnímí předpisy platnými v ČR bude oprávněná reklamace řešena opravou zboží, výměnou zboží nebo vrácením kupní ceny zboží nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé Vaše osobní údaje. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto údajů minimalizovat na ty nejnezbytnější a údaje chránime před zneužitím. Naše práce s osobnímí údaji plně podléhá zákonným normám, zákonu o ochraně osobních údajů spotřebitelů. Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a dalších Vašich činnostech v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Jakékoliv údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupech získame, chráníme před zneužitím, neposkytujeme je dále (vyjma společností zabezpečujících spediční služby nebo platební styk) a slouží jenom ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo použít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takovémto e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit, že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně oznámit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli. Používaním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďovaním a používaním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

V Českém Krumlově 29.3.2014

náhled -

Formulář pro odstoupení od smlouvy